Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

    Bilgisayar ve donanımlarının tedarikinde gerekli teknik desteği sağlayarak gerekli sistemleri kurup bu sistemlerin faal tutulması amacıyla gerekli olan tüm desteği sağlar. Aynı zamanda elektronik arşiv UYAP sisteminin işleyişinden sorumludur. Eğitim merkezinin internet sayfasını da hazırlayarak güncelleyen Bilgi işlem şube müdürlüğü enformasyon faaliyetlerini de yürütür.

Copyright © 2019 • Rize Personel Eğitim Merkezi Tüm hakları saklıdır.