Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

    Eğitim merkezi faaliyetlerine ilişkin mali hizmetleri yürüterek eğitim ve öğretim faaliyetleri için gerekli araç gereç, malzeme ve donanımı temin eder. Bunların bakım ve onarımını sağlayarak kullanıma hazır hâlde tutar. Eğitim merkezi faaliyetleri için gerekli mal ve hizmet satın alma işlemlerini yürütür. Eğitim merkezi müdür, müdür yardımcısı ve personelinin her türlü özlük iş ve işlemlerini yürütmenin yanı sıra Eğitim merkezi personelinin disiplin iş ve işlemleri ile de ilgilenir. Gelen giden evrakların takibini yapan birimimiz her türlü sosyal ve sportif etkinlikler için çalışmalar yapar.

Copyright © 2019 • Rize Personel Eğitim Merkezi Tüm hakları saklıdır.