Uygulama Şube Müdürlüğü

    Hazırlanan eğitim programlarını uygulanması, eğitim ortamlarının takibi ve hazır bulundurulması ile eğitim-öğretime ilişkin materyal ve diğer doküman taslaklarını hazırlayarak Öğretim Kuruluna sunar.

Copyright © 2019 • Rize Personel Eğitim Merkezi Tüm hakları saklıdır.